Luxury Villas & Property for Sale and Rent in Koh Samui, Thailand

Horizon Homes Koh Samui Villa Development เริ่มต้น

Horizon Homes Koh Samui Villa Development เริ่มต้น

ภาพการก่อสร้าง Garden Villas สองหลังแสดงบ้านสําหรับการพัฒนา Horizon Villas ได้เริ่มขึ้นแล้ว “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ดําเนินโครงการนี้” Alex Armitage กล่าว “มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นการทํางานหนักและความพยายามทั้งหมดเริ่มพัฒนาขึ้น!” ฮอไรซอนวิลล่ามีกําหนดแล้วเสร็จภายในต้นปี 2009 และจะเป็นการพัฒนาที่พิเศษที่สุดในเอเชีย

Compare listings

เปรียบเทียบ